dmtx.net
当前位置:首页 >> 粤语中的"无"字和"冇"字发音相同吗 >>

粤语中的"无"字和"冇"字发音相同吗

粤语的“无”就是“冇”,而“不”字则读“唔”下面为粤语的发音参考:冇(mou5 ); 唔(ng4 m4 )。 “冇”的相关粤语词汇:冇耳藤喼、 冇牙老虎、 冇尾飞陀、 冇掩鸡笼、 冇饭瘾、 有得震冇得瞓、 惊到椤柚冇肉、 惊到鼻哥窿冇肉、 冇瘾、 当冇嚟、 有心冇神...

其它回答者:发音是不同的! 无是书面表达,这个字读mou4,读第四声。 冇是口头语,读mou2,读第二声。

是:冇嘢 冇 mǎo〈动〉〈方〉∶没有。如:“你有钱吗?”“冇” 嘢 yě 1. 方言,东西;货:有~睇(有东西看)。平~(便宜货)。 2. 方言,活儿;事情:做~(干活儿)。讲~。 3. 方言,家伙(指人及物,指人时有贬义):呢个~真唔听话(这家伙真不...

“媛”在粤语中是个多义多音字,其注音(粤拼)和读音如下。 1、wun4,读“垣”字音。一般用于人名。 2、jyun4,读“元”字音。婵媛(牵连;相连)。 3、jyun6,读“愿”字音。美女,~女,才~。 读音见以下网页http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/...

你还是先搞清楚, 你所要问的是究竟 "没" 还是 "冇" 再说. 在粤语口语当中,是很少用到 "没" 字的, 说的是 "冇(mou)" . 例如你问别人有没有有没有某件物品,说粤语的人作否定回答时说的是 "冇(mou)" 而不是"没有". 前面回答的人把 "没" 和 "冇" 混...

这是个字啊?我看象火星文

无-------mou4,读第四声。同音字:毛。 母-------mou5,读第五声。同音字:舞、冇。 给你一个《粤语在线发声字典》,你自己找一下: http://arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/

‘偶’最开始是台湾人讲普通话由于有闽南语(台湾闽南语简称为台语)口音,就把‘我’发成‘偶’了,由于台湾的娱乐业很强大,所以大陆也受到台湾口音的影响,把说偶当成一种流行。 这种口音现象在闽南语地区很常见。比如我说成偶,说变成so等。 闽南...

子、丑(同白话D读音一样冇变噶)、寅(白话噶‘人’字读音)、卯(普通话噶“毛”字读音)、辰(白话噶“晨”字读音)、巳(白话噶“字”字读音)、午(读音冇变)、未(读音冇变)、申(读音冇变)酉(白话噶“有”字读音)、戌(白话噶“摔跤”个 "摔" 噶...

声母 b波 p婆 m摸 f科 d多 t拖 n挪 l罗 1、b 发音时上下唇闭拢,闭住一口气,然后让较弱的气流突然冲出来,与普通话中b的发音相同,所管的字也大致与普通话的b相对应。我们还是看一些例子吧,(汉字后面是广州话拼音,上标表示声调,注意这是粤...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dmtx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com