dmtx.net
当前位置:首页 >> 粤语说唔好同冇意思相同??比如你冇甘对我拉,你... >>

粤语说唔好同冇意思相同??比如你冇甘对我拉,你...

“后未”是“后尾”的意思,可以引申为后来、最后、在后边等意思。 “甘后未”意思是这么落后。“甘”是“这样、这么”的意思。 甘后未冇人知道咯——在这么后面没有人知道的啦。

如果没错,你听到的应该是“甘又冇几好” 意思就是“这样也不是说很好”的意思

不知道你有没有想过我为什么那么喜欢你

冇音译意思:无 想意思:想 哎音译意思:叫、爱 人意思:人 一句话意思为:不想叫人、不想爱人

“冇”就是没有,没法,的意思。“得”是助词。“顶”就是顶替的意思。总的意思就是,没法顶替。通常用来赞扬事物非常好。

“冇”几乎跟普通话中的“没有”意思完全一样。既可以表示不存在(“冇鱼旦,冇粗面”),也可以表示完成时的否定(“冇睇过”)。但是“还没”一般用“未”。 而“唔”就是单纯的否定意义,跟普通话的“不”用法几乎一样。比如“唔可以”。 “我冇知”“冇系我”——粤...

冇 是没有的意思 读 mou 唔 是不的意思 读 wu 所以 不说了 应该是 唔讲了

哈哈.......我哋日日都系冇穿冇烂,咁啰! 冇穿冇烂--------这个词语来源于对事物的变化情度,说明这物体没有变化,冇破冇烂,又不会有进展的意思。后来,引申意至对人、事情产关系,表示没有多大的变化,日日如常,天天如此,身体好,生活安稳...

你还是先搞清楚, 你所要问的是究竟 "没" 还是 "冇" 再说. 在粤语口语当中,是很少用到 "没" 字的, 说的是 "冇(mou)" . 例如你问别人有没有有没有某件物品,说粤语的人作否定回答时说的是 "冇(mou)" 而不是"没有". 前面回答的人把 "没" 和 "冇" 混...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dmtx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com