dmtx.net
当前位置:首页 >> "冇"和"唔好"的区别? >>

"冇"和"唔好"的区别?

“冇”几乎跟普通话中的“没有”意思完全一样。既可以表示不存在(“冇鱼旦,冇粗面”),也可以表示完成时的否定(“冇睇过”)。但是“还没”一般用“未”。 而“唔”就是单纯的否定意义,跟普通话的“不”用法几乎一样。比如“唔可以”。 “我冇知”“冇系我”——粤...

这个完全是"偷懒"造成的误会. 这两句话本来就是完全相同一句话,只不过当中有一个使用了不规范的字词. "唔好"和"冇"不是一回事. "唔好"是"不好"的意思,放在"你唔好咁对我啦"这句话了.则相当于普通话的"不要"的意思, "冇"是"没有"意思. 严格来说,...

两种叫法都行。“唔”和“冇”都是“没有”的意思,只是发音不同。

前面几人都说得很对,我再补充一下 冇--代表“无”,没有的意思。冇野:没有事。冇良心:没有良心。等 唔--代表“不”,NO。唔好:不好。唔系:不是。唔制:不愿意,不行。

你还是先搞清楚, 你所要问的是究竟 "没" 还是 "冇" 再说. 在粤语口语当中,是很少用到 "没" 字的, 说的是 "冇(mou)" . 例如你问别人有没有有没有某件物品,说粤语的人作否定回答时说的是 "冇(mou)" 而不是"没有". 前面回答的人把 "没" 和 "冇" 混...

m4 hou2 和mou5它俩发音不一样,但意思一样,都是“不要”的意思。 这种现象估计是m-hou连起来读的时候,hou受m音的影响,m与hou相拼(h被忽略)成mou的音,类似的有: 系唔系与系咪(是不是) 你今年系唔系18岁啊? 你今年系咪18岁啊? 意思都一样,“...

1.是连读的问题.两种都可以 2.咪只能表示不要不可以.唔好除此之外还可以表示不好. 3.是.不过现在讲得很少都是老一辈的人在用

唔好啦同冇啦意思不一样,唔好咁样同冇咁样是同一个意思。唔好啦是拒绝的意思,比如叫你一起去吃早餐,你不想去就会说不要啦(唔好啦),冇啦的意思是否认,比如我问你是不是买了汽车,你没买就会说没有啊(冇啦),唔好咁样和冇咁样意思是一样的,...

瘾头:就是过瘾的一个比较深的程度 冇:没有 唔:不 所以,连起来就是:没有瘾头(没有达到令我能产生浓厚兴趣的程度),不过瘾,不好玩

好耐冇见 是对的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dmtx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com